YaZorg

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op maat, met oog voor jouw wensen en behoeften.

Wat valt er onder begeleiding?

YaZorg verleent gespecialiseerde ondersteuning aan een doelgroep met meervoudige uitdagingen in combinatie met (interculturele) dilemma’s en gecompliceerde cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding binnen de wmo(wet maatschappelijke ondersteuning) en wlz(wet langdurige zorg). YaZorg kenmerkt zich als organisatie met ruim tien jaar ervaring binnen de gehandicaptenzorg, GGZ en (forensische)psychiatrie.

Onze doelgroep leeft in een dynamische maatschappij waarbinnen de verwachtingen veelal boven de capaciteiten liggen. Hierdoor worden zij meestal overvraagd. In onze begeleiding zoeken wij aansluiting bij degene die met uitsluiting, overschatting en overvraging bedreigd worden. Zo creëert YaZorg de handleiding om de rug recht te kunnen houden. YaZorg biedt ondersteuning waar en wanneer het nodig is, ongeacht tijd en plaats. Onze cliënten kunnen dan ook 24/7 beroep op ons doen. De begeleiders beschikken over een mix van expertises
Begeleiding

Begeleiding

We doen het samen

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.
YaZorg-1
Waarom YaZorg?

Intensieve begeleiding

Wij bieden intensieve begeleiding in de thuissituatie. Hierbij staan wij altijd naast de cliënt. Wij richten ons op het versterken van de zelfredzaamheid, weerbaarheid en het behoud hiervan. Samen met de cliënt, het systeem en de verwijzer komen we tot een plan van ontwikkeling.

Om dit te kunnen waarborgen is YaZorg ook buiten kantooruren beschikbaar. Dit maakt dat een hulpvraag die niet uitgesteld kan worden, snel een antwoord krijgt waardoor eventuele risico’s op crisis en decompensatie geminimaliseerd worden.

Begeleiding via de gemeente

Begeleiding via de gemeente is een vorm van ondersteuning die beschikbaar is voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig wonen, werken of participeren in de maatschappij. Bij YaZorg hebben we veel ervaring met het bieden van ambulante begeleiding binnen de WMO, waarbij we samenwerken met gemeenten en andere zorgaanbieders om onze cliënten de beste zorg te bieden. Onze benadering is gericht op het vergroten van zelfredzaamheid en het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven. Met YaZorg als uw zorgpartner bent u verzekerd van persoonlijke en professionele ondersteuning op maat.

Veelgestelde vragen over begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij hulpverlening bij de cliënt thuis of op locatie langs komen om te helpen bij dagelijkse activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Bij YaZorg werken we op een systemische en cultuur sensitieve manier om de cliënt te helpen bij zijn of haar hulpvraag. Het traject start met een intake en op basis daarvan wordt er een persoonlijk plan opgesteld. Onze hulpverleners bezoeken de cliënt op afgesproken tijden en ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelen.

YaZorg biedt specialistische ambulante begeleiding aan een meervoudig complexe doelgroep met (transculturele) dilemma’s en gecompliceerde cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding, behandeling en ondersteuning binnen de WMO en WLZ. Mensen met veelal een licht verstandelijke beperking in samenhang met psychiatrie, verslaving, psychische- en gedragsproblematiek.

Op dit moment is er geen wachtlijst. Na aanmelding plannen we zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek in. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en om te kijken welke hulpvragen er spelen en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Samen met de verwijzer kijken we of en wanneer de begeleiding kan starten. Mochten wij niet de juiste partij zijn dan kijken wij altijd mee naar wie dat wel kan zijn.

Meestal wel, het is per situatie afhankelijk. Neem hiervoor contact met ons op zodat wij mee kunnen denken.

De duur van het traject hangt af van de hulpvraag van de cliënt en hoe snel er vooruitgang wordt geboekt. Bij YaZorg werken we met persoonlijke plannen en doelen, zodat er inzichtelijk is waar we naartoe werken. De duur van het traject wordt in overleg met de cliënt vastgesteld en kan worden bijgesteld als dat nodig is.

Ja, uw privacy is gewaarborgd bij YaZorg. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).