Skip to content

Diensten

Wij helpen je  
vooruit
aan een baan

Begeleiding

Onze meervoudig complexe doelgroep leeft in een dynamische maatschappij waarbinnen de verwachtingen veelal boven hun capaciteiten liggen. Hierdoor worden zij meestal overvraagd. In onze begeleiding zoeken wij aansluiting bij degene die met uitsluiting, overschatting en overvraging bedreigd worden. Zo creëert YaZorg de handleiding om de rug recht te kunnen houden. YaZorg biedt ondersteuning waar en wanneer het nodig is, ongeacht tijd en plaats. Onze cliënten kunnen dan ook 24/7 beroep op ons doen. De begeleiders beschikken over een mix van expertises.

Behandeling

In onze behandeling wordt naast psychologische gespreksvoering ook psychomotorische therapie ingezet. Deze bewegingsvormen helpen tot nieuwe inzichten in de complexiteit van het dagelijks functioneren. De behandeling en therapie worden op maat aangeboden. Deze zijn gericht op het ontwikkelen en benutten van nieuwe vaardigheiden op het gebied van het lichamelijke, emotionele en het sociaal functioneren.

psychomotorische therapie

Transculturele zorg

YaZorg werkt transcultureel. Door onze culturele diversiteit zijn wij gespecialiseerd in het benutten van de mogelijkheden en krachten binnen de samenleving. Vanuit diverse perspectieven zetten wij een andere bril op om maatwerk te bieden aan mensen uit alle culturen binnen Nederland.