YaZorg

Onze diensten

Wie zijn wij?

YaZorg verleent gespecialiseerde ondersteuning aan een doelgroep met meervoudige uitdagingen, inclusief (transculturele) dilemma’s en complexe cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de Wet langdurige zorg (WLZ). Een transculturele organisatie met meer dan vijftien jaar ervaring in de gehandicaptenzorg, (GGZ), (forensische) psychiatrie.

Onze diensten

Waarvoor kun je bij ons terecht

Specialistische begeleiding, zorg en ondersteuning voor degenen met uitdagingen op het gebied van zelfregie, zelfredzaamheid, zelfzorg, omgang met tegenslagen, het creëren van een zinvolle daginvulling en het aangaan en onderhouden van positieve sociale contacten.

Begeleiding

Begeleiding

Persoonlijke begeleiding op maat voor meer grip op het dagelijks leven.

Cultuursensitieve zorg

Cultuursensitieve zorg

Sensitief aansluiten met kennis en begrip van verschillende achtergronden en overtuigingen.

Psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie

Actief werken aan emotieregulatie en omgaan met spanningen.

Zorg & ondersteuning

Zorg & ondersteuning

Sensitieve zorg en ondersteuning aansluitend op het ziektebeeld en de zorgvraag.

Transparant en professioneel.
YaZorg staat voor open en duidelijk contact.