YaZorg

Onze diensten

Onze diensten

Waarvoor kun je bij ons terecht

Specialistische begeleiding, zorg en ondersteuning voor degenen met uitdagingen op het gebied van zelfregie, zelfredzaamheid, zelfzorg, omgang met tegenslagen, het creëren van een zinvolle daginvulling en het aangaan en onderhouden van positieve sociale contacten.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding op maat voor meer grip op het dagelijks leven.

Jeugdwet

Jeugdwet

Voor kinderen en jeugdigen die opgroeien en moeite ervaren in de snel veranderende maatschappij.

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie

Actief werken aan emotieregulatie en omgaan met spanningen.

Wet Langdurige Zorg

Wet Langdurige Zorg

YaZorg biedt zorg en begeleiding aan vanuit de wet langdurige zorg (WLZ).