YaZorg

Begeleiding WLZ

Persoonlijke begeleiding op maat, met oog voor jouw wensen en behoeften.

Begeleiding WLZ

YaZorg biedt zorg en begeleiding aan vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Deze vorm van begeleiding en/of zorg is voor cliënten die langdurig zijn aangewezen op nabijheid. Waarbij er sprake kan zijn van een verstandelijke, lichamelijke beperking en/of psychische stoornis.

Met ruim tien jaar ervaring binnen de gehandicaptenzorg, GGZ en (forensische)psychiatrie bieden we zorg op maat. Samen met de cliënt (en diens vertegenwoordigers) wordt een persoonlijk zorgplan opgesteld. Uitgangspunt is dat de zorg zoveel als mogelijk aansluit bij de persoonlijke behoeften van de cliënt.

De professional hanteert hierbij een systemische benadering, waarbij het eigen netwerk mee wordt genomen in het zorgplan. Wij hanteren een sensitieve aanpak die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de client.

Wij geloven in doen wat nodig is, ongeacht de vraag, tijd en plaats.

Begeleiding WLZ

Begeleiding WLZ

We doen het samen

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.