YaZorg

Jeugdwet

Persoonlijke begeleiding op maat, met oog voor jouw wensen en behoeften.

Jeugdwet

Kinderen en jeugdigen die opgroeien en moeite ervaren in de snel veranderende maatschappij kunnen binnen de Jeugdwet hulp en ondersteuning krijgen van YaZorg. Wij ondersteunen ouders in de opvoedondersteuning en bieden individuele begeleiding aan kinderen en jeugdigen.

Onze professionals zijn pedagogisch onderlegd en SKJ geregistreerd. Vanuit een Sensitieve en Systemische benadering wordt het kind centraal gesteld en wordt het netwerk ondersteunend vormgegeven. Vanuit YaZorg vinden we het belangrijk om de leefwereld vanuit het kind-perspectief goed te belichten. Dit doen we door aan te sluiten bij de ervaring, gevoel en beleving van het kind. Ouders worden ondersteund in de complexe opvoedtaken, waarbij aandacht en begrip is voor de achtergrond, taal en cultuur.

Bij complexe problematiek wordt vanuit een therapeutische bril meegekeken in het gezinssysteem. Aanvullend hierop kan Psychomotorische Therapie worden ingezet om het kind nieuwe (emotie- regulerende) vaardigheden aan te leren.

Jeugdwet

Jeugdwet

We doen het samen

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.