YaZorg

Psychomotorische Therapie

Persoonlijke begeleiding op maat, met oog voor jouw wensen en behoeften.

Psychomotorische Therapie (PMT)

Psychomotorische therapie is een waardevolle vorm van behandeling voor mensen die (psychosociaal) vastlopen of dreigen vast te lopen. 

Bij psychomotorische therapie worden op een methodische wijze interventies ingezet op het gebied van lichaamsbewustwording en bewegingsgedrag met het doel het sociaal en psychisch welzijn te verbeteren.

Tijdens de therapie wordt beweging en spel ingezet. Dit draagt bij aan de bewustwording van lichamelijke, emotionele en fysiologische signalen (van stress en spanningen). De cliënt leert zo omgaan met prikkels, spanningen en emoties.

Daarnaast wordt binnen een schoolse context ingezet op sociale weerbaarheid, sociale vaardigheden, omgaan met faalangst en het trainen van executieve functies. Dit vraagt van de therapeut om invoelend aansluiting te vinden bij cliënt en diens ouders/verzorgers. Daarnaast wordt intensief samengewerkt met de school, sportcoach en/of andere belangrijke betrokkenen.

YaZorg biedt PMT momenteel alleen aan kinderen en jeugdigen tot 18 jaar in combinatie met opvoedondersteuning.

Psychomotorische Therapie

Psychomotorische Therapie

We doen het samen

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.