YaZorg

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Persoonlijke begeleiding op maat, met oog voor jouw wensen en behoeften.

Wat valt er onder Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Mensen die niet (meer) op eigen kracht zelfredzaam zijn en aangewezen zijn op hulp vanuit de WMO kunnen ondersteuning krijgen vanuit YaZorg. Wij ondersteunen deze cliënten om hen zo lang als mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Het in eigen kracht zetten, de zelfredzaamheid en/of de samenredzaamheid vergroten om meer eigen regie te krijgen is ons uitgangspunt.

Onze professionals werken Sensitief, Systemisch en zijn invoelend, wat inhoudt dat zij rekening houden met de (on)mogelijkheden van de client, zoals taalbegrip, achtergrond en andere persoonsgebonden kenmerken. Dit zijn belangrijke onderdelen die meespelen in de aansluiting tussen de professional en de client en invloed hebben op het slagen van het begeleidingstraject.

Naast de persoonlijke kenmerken van de client houden we ook rekening met het systeem om de client heen. Denk hierbij aan een mantelzorgverlener, familie, vrienden of buren. Hierop inzetten valt bij YaZorg onder het vergroten van het eigen vangnet en onze systemische benadering.

Wij geloven in doen wat nodig is, ongeacht de vraag, tijd en plaats.

WMO

WMO

We doen het samen

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.