YaZorg

Over ons

Goede zorg bestaat uit doen wat nodig is.

Wie zijn wij?

YaZorg verleent gespecialiseerde zorg aan een complexe doelgroep met meervoudige uitdagingen, inclusief (transculturele) dilemma’s en complexe cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een transculturele organisatie met meer dan tien jaar ervaring in de gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), (forensische) psychiatrie en verslavingszorg, onderscheidt YaZorg zich

Onze Missie

YaZorg is opgericht vanuit de overtuiging dat goede zorg bestaat uit doen wat nodig is. We werken cultuursensitief wat inhoudt dat we aansluiting weten te maken met de culturele achtergrond en hier rekening mee houden in onze begeleiding en behandeling. Leidend in onze aanpak is de simpele vraag: wat zou deze cliënt kunnen helpen? Daarbij werken we systematisch. Dat wil zeggen dat we breed kijken naar wat er binnen een gezin, familie of systeem vrij gemaakt kan worden aan kracht/energie om een cliënt vooruit te helpen. Ja we doen aan administratie, maar de meeste tijd gaat toch echt naar de cliënt. Dit maakt dat alles wat we op papier zetten kort, bondig en makkelijk te begrijpen is. Voor zowel de cliënt als zijn of haar netwerk. We doen soms de dingen net even anders omdat we een brede diversiteit onder zowel de cliënten als personeel hebben. We hebben geen standaard en gaan uit van het verschil. Dit vraagt van ons een reflectieve houding omdat we het beste uit ons zelf willen halen voor onze cliënten. We willen voor cliënten die behoefte aan en baat hebben bij een cultuur sensitieve aanpak de beste keus in de regio zijn.

1. Doe wat nodig is

De zorg kent net als vele sectoren een ruim ingerichte ‘systeemwereld’. De wereld van codes, indicatiestellingen, administratieve verplichten etc. Echter, het uiteindelijk doel is dat men de zorg krijgt die er nodig is. We kijken met een open blik naar We werken ‘vanuit de bedoeling’ en dit betekent dat we doen wat nodig is.

2. Wees sensitief in de omgang met de ander

We vinden het belangrijk om sensitief te zijn in de omgang met de ander. Wanneer je zorg nodig hebt, bestaat er een afhankelijkheidsrelatie tussen de zorgvrager en verlener. Daarnaast hebben we niet alleen oog voor de zorgvrager, maar ook voor zijn of haar directe netwerk. Onze sensitiviteit uit zich in echte aandacht en tijd vrij maken voor een zorgvrager en directe omgeving. We houden rekening met de culturele achtergrond van de zorgvrager en stemmen daar onze communicatie en begeleiding op af.

3. Leer elke dag

We zijn een lerende organisatie en vragen van al ons personeel om een reflectieve houding. Investeren in onszelf is investeren in onze zorgvragers. We organiseren intervisie bijeenkomsten voor ons eigen personeel en geven elkaar feedback. Kwaliteitszorg is een belangrijke pijler in onze organisatie. Het continu verbeteren op basis van feedback van zorgvragers en hun directe omgeving is wat we volledig nastreven.

4. Deel je succes

We geloven erin dat wanneer je successen deelt dat je het als het ware vermenigvuldigd. We vinden het belangrijk om kleine of grote successen met elkaar te delen. Niet alleen personeel onderling maar ook juist met cliënten en hun directe omgeving. Daarbij is het noodzakelijk dat we zien wat er goed gaat en een positieve mindset hebben. Daarnaast bieden we iedere vergadermoment onder het personeel een ‘moment of fame’ aan waarbij een succes gedeeld kan worden.

Transparant en professioneel.
YaZorg staat voor open en duidelijk contact.