Skip to content

Wij zijn YaZorg

Wij helpen je  
vooruit
aan een baan

YaZorg biedt specialistische zorg aan de meervoudig complexe doelgroep in combinatie met (transculturele) dilemma’s en gecompliceerde cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding binnen de wmo(wet maatschappelijke ondersteuning) en wlz(wet langdurige zorg). YaZorg kenmerkt zich als transculturele organisatie met ruim tien jaar ervaring binnen de gehandicaptenzorg, GGZ, (forensische)psychiatrie en verslavingszorg.

over ons

Zorg zonder taalbarrière

De combinatie van ervaring en aanwezige culturele diversiteit maakt dat wij daadwerkelijk kunnen aansluiten bij diegene die met uitsluiting bedreigd worden. Wij creëren de juiste match met de cliënt. Dit doordat wij kennis hebben van diverse van en  begrip hebben voor (niet-westerse) culturen. Hierdoor vinden we ook adequate aansluiting bij migrantengezinnen, statushouders en nieuwe medelanders.

Intensieve ondersteuning

24/7 beschikbaar, bereikbaar en betrokken

Dit doen wij middels het bieden van intensieve ondersteuning in de thuissituatie. Hierbij staan wij altijd naast de cliënt. Wij richten ons op het versterken van de zelfredzaamheid, weerbaarheid en het behoud hiervan. Samen met de cliënt, het systeem en de verwijzer komen we tot een plan van ontwikkeling.

Om dit te kunnen waarborgen is YaZorg ook buiten kantooruren beschikbaar. Dit maakt dat een hulpvraag die niet uitgesteld kan worden, snel een antwoord krijgt waardoor de risico’s op crisis en decompensatie geminimaliseerd worden.

over ons bereikbaar

Samenwerking met verwijzer

Wij staan voor transparantie en een goede samenwerking met de verwijzer, netwerk en omgeving. Onze werkwijze zorgt ervoor dat wij complexe (transculturele)problematiek aanpakken, de lijnen kort houden en de samenwerking graag opzoeken.