YaZorg

Veelgestelde vragen

Ontdek antwoorden op veelgestelde vragen. Leer meer over onze diensten en werkwijze.

Ontdek snel de vragen door hieronder eenvoudig een categorie te kiezen

Begeleiding

Transculturele zorg

Vaktherapie

Zorg en ondersteuning

Algemeen

Verwijzers

Algemene vragen over YaZorg

Verwijzers hebben verschillende mogelijkheden om cliënten naar YaZorg te verwijzen. Ze kunnen rechtstreeks contact opnemen met ons verwijsteam om een verwijzing te bespreken. Daarnaast kunnen verwijzers gebruikmaken van zorgportalen waar YaZorg bij is aangesloten. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen met YaZorg om een verwijzing door te geven.
Het doorverwijzen van een cliënt naar YaZorg is eenvoudig. Verwijzers kunnen contact opnemen met ons verwijsteam via telefoon of e-mail om de verwijzing te bespreken. Daarnaast biedt YaZorg een online verwijzingsformulier op onze website. Verwijzers kunnen dit formulier invullen met de benodigde gegevens en indienen. Ons team zal de verwijzing zorgvuldig in behandeling nemen.
Bij het verwijzen naar YaZorg is het belangrijk om rekening te houden met verschillende criteria. Denk aan de specifieke zorgbehoeften van de cliënt en of YaZorg de juiste expertise en zorgprogramma's kan bieden die aansluiten bij die behoeften. Het is ook belangrijk om te kijken naar de beschikbaarheid van de zorgprogramma's en eventuele wachttijden. Ons verwijsteam staat klaar om te helpen bij het beoordelen van de geschiktheid van een verwijzing.
De gemiddelde wachttijd bij YaZorg kan variëren, afhankelijk van de zorgprogramma's en de urgentie van de zorgvraag. We streven ernaar om cliënten zo snel mogelijk van dienst te zijn en de wachttijd zo kort mogelijk te houden. Ons team zal de verwijzing zo spoedig mogelijk beoordelen en contact opnemen met de cliënt om een afspraak in te plannen.
Ja, YaZorg biedt ondersteuning en begeleiding aan verwijzers. Ons verwijsteam staat klaar om vragen te beantwoorden, advies te geven en te assisteren bij het verwijzingsproces. We streven naar een goede samenwerking met verwijzers om optimale zorg te bieden aan cliënten. Verwijzers kunnen altijd contact met ons opnemen voor ondersteuning en om te bespreken hoe we het best kunnen samenwerken.

Veelgestelde vragen voor verwijzers

YaZorg biedt diverse zorgprogramma's aan, zoals begeleiding, vaktherapie, transculture zorg en zorg & ondersteuning. Onze programma's zijn afgestemd op de specifieke behoeften en uitdagingen van de cliënten. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze zorgprogramma's.

Als verwijzer heeft u verschillende mogelijkheden om cliënten naar YaZorg te verwijzen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met ons verwijsteam om een verwijzing te bespreken. Daarnaast zijn we aangesloten bij zorgportalen waarop u een verwijzing kunt plaatsen. Telefonisch contact opnemen met YaZorg is ook mogelijk om een verwijzing door te geven.
YaZorg speelt een belangrijke rol in de begeleiding van cliënten. We bieden gespecialiseerde zorg aan een complexe doelgroep met meervoudige uitdagingen. Onze zorg richt zich op het ondersteunen van cliënten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). We streven naar zorgverlening die aansluit bij de individuele wensen en behoeften van de cliënt, met sensitiviteit en respect.
Bij YaZorg hanteren we specifieke criteria voor het doorverwijzen van cliënten. We evalueren factoren zoals de zorgbehoefte, complexiteit van de uitdagingen en de passendheid van onze zorgdiensten. Neem contact met ons op om de criteria voor doorverwijzing te bespreken en te beoordelen of uw cliënt in aanmerking komt.
YaZorg heeft een breed scala aan zorgdisciplines binnen onze organisatie. We hebben zorgprofessionals met expertise op gebieden zoals verpleegkunde, psychologie, maatschappelijk werk, ergotherapie en fysiotherapie. Hierdoor kunnen we multidisciplinaire zorg bieden en de diverse behoeften van cliënten adresseren.
Bij YaZorg streven we naar een naadloze samenwerking met verwijzers gedurende het zorgproces. We bieden regelmatige communicatie en updates over de voortgang en het welzijn van de cliënt. Daarnaast staan we altijd klaar om vragen te beantwoorden, overleg te plegen en eventuele uitdagingen aan te pakken. Onze samenwerking met verwijzers is essentieel om de beste zorgresultaten te behalen.

Veelgestelde vragen over onze dienst transculture zorg

Transculturele zorg bij YaZorg is een benadering die rekening houdt met de culturele achtergrond en specifieke behoeften van cliënten. We begrijpen dat culturele verschillen invloed kunnen hebben op gezondheid en welzijn, en daarom bieden we zorg die hierop is afgestemd. Dit omvat ondersteuning op het gebied van taal, tradities, religie, normen en waarden, en respect voor diversiteit.
Transculturele zorg bij YaZorg biedt verschillende voordelen. We hebben diepgaande kennis en ervaring in het werken met diverse culturele achtergronden, waardoor we beter kunnen inspelen op specifieke behoeften en culturele gevoeligheden. Onze zorgverleners zijn getraind in cultuurspecifieke competenties en kunnen effectief communiceren en samenwerken met cliënten uit verschillende culturen. Dit leidt tot een betere therapeutische relatie, verbeterde behandelresultaten en een gevoel van begrip en vertrouwen.
Bij YaZorg streven we ernaar om cultuursensitieve zorg te bieden die aansluit bij uw specifieke culturele achtergrond en behoeften. Onze zorgverleners begrijpen de invloed van cultuur op gezondheid en welzijn en kunnen u ondersteunen op een manier die rekening houdt met uw culturele normen, waarden en overtuigingen. Dit kan leiden tot een betere behandelervaring, een gevoel van erkenning en respect, en een hogere kwaliteit van zorg die beter is afgestemd op uw individuele behoeften.
Bij YaZorg streven we ernaar om meertalige ondersteuning te bieden aan onze cliënten voor wie Nederlands niet de eerste taal is. We hebben zorgverleners die verschillende talen beheersen en die kunnen helpen bij het overbruggen van taalbarrières. Door gebruik te maken van professionele tolkdiensten en vertalingen kunnen we effectieve communicatie en begrip bevorderen, ongeacht uw moedertaal.
Tijdens een transculturele zorgbehandeling bij YaZorg kunt u een persoonlijke en respectvolle benadering verwachten die rekening houdt met uw culturele achtergrond. Onze zorgverleners zullen luisteren naar uw individuele behoeften, begrijpen hoe uw cultuur van invloed kan zijn op uw gezondheid en welzijn, en samen met u een behandelplan opstellen dat hierop is afgestemd. We streven naar het bevorderen van uw welzijn, het bieden van ondersteuning en begeleiding, en het versterken van uw autonomie. We zorgen ervoor dat u zich gehoord, begrepen en gerespecteerd voelt tijdens elke stap van uw zorgtraject.
Bij YaZorg begrijpen we dat het vinden van passende transculturele zorg een uitdaging kan zijn. Onze toegewijde teamleden staan klaar om u te ondersteunen bij het vinden van de juiste zorgverlener die aansluit bij uw culturele behoeften. We luisteren naar uw wensen en voorkeuren en streven ernaar om een goede match te maken. Daarnaast werken we nauw samen met lokale partners en verwijzers om een breed netwerk van zorgprofessionals en resources beschikbaar te stellen.
Ja, uw privacy is gewaarborgd bij YaZorg. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze hulpverleners

Veelgestelde vragen over onze dienst begeleiding

Ambulante begeleiding is een vorm van ondersteuning waarbij onze hulpverleners bij de cliënt thuis of op locatie langs komen om te helpen bij dagelijkse activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Bij YaZorg werken we op een systemische en cultuur sensitieve manier om de cliënt te helpen bij zijn of haar hulpvraag. Het traject start met een intake en op basis daarvan wordt er een persoonlijk plan opgesteld. Onze hulpverleners bezoeken de cliënt op afgesproken tijden en ondersteunen bij het behalen van de gestelde doelen.
YaZorg biedt specialistische ambulante begeleiding aan een meervoudig complexe doelgroep met (transculturele) dilemma’s en gecompliceerde cliëntsystemen. Wij bieden begeleiding, behandeling en ondersteuning binnen de WMO en WLZ. Mensen met veelal een licht verstandelijke beperking in samenhang met psychiatrie, verslaving, psychische- en gedragsproblematiek.
Bij YaZorg streven we naar korte wachttijden. Na aanmelding plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek in. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en om te kijken welke hulpvragen er spelen en hoe wij daarbij kunnen ondersteunen. Op basis van deze intake wordt er een persoonlijk plan opgesteld en kan de begeleiding starten.

Ja, dat kan zeker. Bij YaZorg bieden wij specialistische ambulante begeleiding aan. Het kan zijn dat de hulpvragen van de cliënt dusdanig complex zijn dat er aanvullende begeleiding nodig is. In overleg met de huidige begeleider en de cliënt kunnen wij ondersteuning bieden.

De duur van het traject hangt af van de hulpvraag van de cliënt en hoe snel er vooruitgang wordt geboekt. Bij YaZorg werken we met persoonlijke plannen en doelen, zodat er inzichtelijk is waar we naartoe werken. De duur van het traject wordt in overleg met de cliënt vastgesteld en kan worden bijgesteld als dat nodig is.
Ja, uw privacy is gewaarborgd bij YaZorg. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze hulpverleners

Veelgestelde vragen over onze dienst vaktherapie

Bij YaZorg bieden we verschillende vormen van vaktherapie aan, waaronder beeldende therapie, muziektherapie, danstherapie en dramatherapie. Ons team van ervaren vaktherapeuten past de therapie aan op de individuele behoeften en mogelijkheden van elke cliënt. Vaktherapie kan worden ingezet voor een breed scala aan doelgroepen, waaronder kinderen, jongeren en volwassenen met diverse psychische, emotionele en gedragsproblemen. We werken ook met cliënten die te maken hebben met specifieke uitdagingen, zoals trauma, verslaving, angststoornissen en autismespectrumstoornissen.

Bij YaZorg geloven we sterk in de voordelen van vaktherapie als aanvullende behandeling. Vaktherapie biedt cliënten een unieke mogelijkheid om op een creatieve en expressieve manier aan hun herstel te werken. Door middel van verschillende vormen van kunst, zoals beeldende therapie, muziektherapie en danstherapie, kunnen cliënten emoties uiten, inzichten verwerven en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. De voordelen van vaktherapie zijn onder andere:

 • Het stimuleert zelfexpressie en zelfbewustzijn.
 • Het biedt een non-verbale benadering, wat vooral effectief kan zijn voor cliënten die moeite hebben met praten over hun emoties.
 • Het bevordert ontspanning, stressvermindering en het vergroten van het welzijn.
 • Het ondersteunt het proces van verwerking en traumaverwerking.
 • Het kan de communicatie en sociale vaardigheden verbeteren.
 • Het stimuleert creativiteit en zelfvertrouwen.
Het proces van aanmelding en verwijzing naar vaktherapie bij YaZorg is eenvoudig en transparant. Als verwijzer kunt u een cliënt aanmelden voor vaktherapie door contact op te nemen met ons team. We zullen de aanmelding zorgvuldig beoordelen en indien nodig aanvullende informatie opvragen. Na de beoordeling plannen we een intakegesprek in met de cliënt, waarin we de hulpvraag en doelstellingen bespreken. Op basis daarvan stellen we een behandelplan op dat is afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt. De duur en frequentie van de therapie worden in overleg bepaald.
Als verwijzer speelt u een essentiële rol in het behandeltraject van vaktherapie bij YaZorg. U kent de cliënt vaak al goed en kunt belangrijke informatie verstrekken over de achtergrond, problematiek en hulpvraag. Tijdens het behandeltraject houden we u als verwijzer op de hoogte van de voortgang en kunnen we indien nodig overleggen over eventuele aanpassingen in de behandeling. Uw betrokkenheid en samenwerking zijn waardevol om de best mogelijke zorg te bieden aan de cliënt.
Ja, uw privacy is gewaarborgd bij YaZorg. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze hulpverleners

Veelgestelde vragen over onze dienst zorg en ondersteuning

Bij YaZorg bieden we een uitgebreid scala aan zorg- en ondersteuningsdiensten om tegemoet te komen aan de diverse behoeften van onze cliënten. Onze zorgprofessionals werken nauw samen met cliënten en verwijzers om een persoonlijk zorgplan op te stellen dat aansluit bij de specifieke zorgbehoeften. Dit kan onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning omvatten. Onze focus ligt op het bevorderen van de zelfredzaamheid en het welzijn van onze cliënten, met als doel hen te helpen een zo onafhankelijk mogelijk leven te leiden.
Bij YaZorg bieden we een breed scala aan zorg- en ondersteuningsprogramma's die zijn afgestemd op de individuele behoeften van onze cliënten. Dit omvat programma's voor persoonlijke verzorging, verpleging, thuisbegeleiding, respijtzorg en huishoudelijke ondersteuning. Onze zorgprofessionals werken nauw samen met cliënten en verwijzers om de juiste programma's te selecteren die aansluiten bij de specifieke zorgbehoeften en doelen van elke cliënt.
Als verwijzer kunt u eenvoudig uw cliënt aanmelden voor zorg en ondersteuning bij YaZorg. U kunt contact met ons opnemen via telefoon, e-mail of het aanmeldformulier op onze website. Ons toegewijde team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en u te begeleiden bij het aanmeldproces. We werken nauw samen met verwijzers om ervoor te zorgen dat de zorgbehoeften van de cliënt worden begrepen en dat er een passend zorgplan wordt opgesteld.
Bij YaZorg hechten we veel belang aan de kwaliteit van onze zorgprofessionals. Onze zorgteams bestaan uit hoogopgeleide en ervaren professionals, waaronder verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders. Ze beschikken over de juiste kwalificaties en certificeringen om hoogwaardige zorg- en ondersteuningsdiensten te leveren. Daarnaast investeren we continu in de professionele ontwikkeling van ons team, zodat ze altijd op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen en beste praktijken in de zorgsector.
 • Persoonlijke zorg op maat: We streven ernaar om zorg- en ondersteuningsdiensten af te stemmen op de individuele behoeften van elke cliënt, zodat zij de best mogelijke zorg ontvangen.
 • Betrouwbaar en professioneel team: Onze zorgprofessionals zijn deskundig, ervaren en toegewijd aan het leveren van hoogwaardige zorg. Ze zijn goed opgeleid en houden zich aan de hoogste normen van professionaliteit.
 • Flexibiliteit en keuzevrijheid: We begrijpen dat elke cliënt uniek is, daarom bieden we flexibele zorgopties en keuzemogelijkheden. We luisteren naar de wensen en behoeften van de cliënt en passen de zorg daarop aan.
 • Samenwerking en communicatie: We geloven in een nauwe samenwerking met cliënten, hun families en andere zorgverleners. Open en duidelijke communicatie staat centraal, zodat we de zorg naadloos kunnen afstemmen en coördineren.
 • Continuïteit van zorg: Bij YaZorg streven we naar langdurige relaties met onze cliënten, zodat er een vertrouwensband kan worden opgebouwd. We streven ernaar om zorg te bieden op de momenten dat het nodig is, zodat de cliënten zich veilig en ondersteund voelen.

Bij YaZorg begrijpen we hoe belangrijk zorg en ondersteuning zijn voor onze cliënten. We streven ernaar om een positieve impact te hebben op hun leven en hen te ondersteunen bij het bereiken van hun maximale welzijn. Neem vandaag nog contact met ons op om te ontdekken hoe YaZorg u of uw dierbare kan helpen bij zorg- en ondersteuningsbehoeften.

Ja, uw privacy is gewaarborgd bij YaZorg. Wij hechten veel waarde aan privacy en gaan daarom vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze hulpverleners

Ontdek je innerlijke kracht met vaktherapie bij YaZorg.
Groei, herstel en welzijn in harmonie